Đang xử lý...

 12
P. Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

12 triệu/tháng

60 m2
0932552869
Ngọc Bích Lê

 15      11/02/2018

 9
P. An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

19 triệu/tháng

93 m2
0905738619
Lê Thị Oanh

 10      13/01/2018

 4
Lưu
P. Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

16 triệu/tháng

80 m2
0888389928
Shinrai

 11      13/01/2018

 5
P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

12 triệu/tháng

50 m2
0935357558
Loan Diamondland293

 15      13/01/2018

 8
P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

8 triệu/tháng

60 m2
0935357558
Loan Diamondland293

 15      13/01/2018

 4
P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

13 triệu/tháng

60 m2
0932552869
Ngọc Bích Lê

 12      13/01/2018

 7
P. An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

18.14 triệu/tháng

93 m2
0905738619
Lê Thị Oanh

 11      13/01/2018

 5
Lưu
P. An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

10 triệu/tháng

51 m2
0976041031
Đà Nẵng Classic

 9      30/12/2017

 7
P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

8 triệu/tháng

66 m2
0935357558
Loan Diamondland293

 7      30/12/2017

 5
Lưu
P. An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

10 triệu/tháng

51 m2
0976041031
Đà Nẵng Classic

 8      29/12/2017