Đang xử lý...

 8
P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

9 triệu/tháng

100 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 11      30/12/2017

 9

Cho thuê nhà nguyên căn tại thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương

P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Lưu
P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

9 triệu/tháng

120 m2
0917955597
Thọ Nguyễn

 8      30/12/2017

 5
P. Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

7 triệu/tháng

120 m2
0907508729
Hải Dương

 8      02/01/2018

 5

Cho thuê nhà văn phòng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương

P. Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Lưu
P. Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

55 triệu/tháng

1000 m2
0937334688
Phan Nguyên Nhân

 12      30/12/2017

 7
P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

15 triệu/tháng

100 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 20      11/10/2017

 7
Lưu
P. Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

8 triệu/tháng

125 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 14      11/10/2017

 6
P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

10 triệu/tháng

120 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 15      11/10/2017

 6
P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

10 triệu/tháng

100 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 15      11/10/2017

 10
P. Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

25 triệu/tháng

120 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 17      11/10/2017

 8
P. Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

8 triệu/tháng

125 m2
0911645579
Đặng Phúc Thọ

 12      11/10/2017